Ana Sayfa » Atatürk'ün Söyledikleri » Erzurum, Sivas Kongreleri ve Ulusal Egemenlik

Erzurum, Sivas Kongreleri ve Ulusal Egemenlik

Yazar: Nurettin Demiral
55 Görüntülenme

Erzurum Kongresi’nin ulusallık ilkelerinden birisi, baylar, işte bu ulusal sınır içindeki yönetimin ulusal egemenlik temeline dayanmasıdır. Erzurum Kongresi yalnız doğu Anadolu’yu temsil etmiş oluyordu. Sivas’ta Batı Anadolu’dan ve Rumeli’den de delegeler gelmiş olduğundan, artık bütün yurdun, Anadolu ve Rumeli’de yaşayan yurttaşlarımızın görüşleri sağlanmış ve pekiştirilmiş oluyordu. Sivas kongresi, Erzurum Kongresi’nde saptanan ilkeleri olduğu gibi kabul etmiş, yalnız kapsamlarını genişletmekle kalmamıştır; bütün Anadolu ve Rumeli’yi içine almak üzere birlik ve dayanışmayı sağlamıştır.

Nisan 1920, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I